Príbehy zo psychoterapie: hľadanie dobra a múdrosti

Premiéra:23. november 2023
Dĺžka:90 minút

V príbehoch sú hrdinovia dobrí a múdri, často aj odvážni, ba i pekní. Akí sú ale hrdinovia všedných dní a čo nás môžu naučiť? Zoznámte sa s reálnymi príbehmi ľudí, ktoré prinášajú inšpiratívne zamyslenia, a pritom nemusia nutne končiť happyendom. Dokážeme aj navzdory trúchleniu zo straty milovaného partnera osobnostne vyrásť? Prečo je dôležitý prvý sen z pohľadu psychoterapie a nakoľko cenné sú fotografie z detstva? Ako veľmi tŕnistá je cesta “chorobných slušniakov“? Čo sa skrýva pod metódou písania listu otcovi a čo je to koncept dostatočne dobrej matky? K čomu nás nabáda hlas vnútorného kritika a ako protiprenos ovplyvňuje priebeh terapie? Nahliadnite do procesu psychoterapie so psychológom Antonom Heretikom a vydajte sa s nami na cestu hľadania dobra a vlastnej múdrosti. ??‍⚕️?☯️?

Anton Heretik bude pútavo rozprávať o tom:

— aké sú metódy psychoterapie

— ako veľmi nás ovplyvňuje hlas vnútorného kritika

— čo znamená koncept dobrej matky

— kto sú „chorobní slušniaci“?

— čo sa skrýva pod metódou písania listu otcovi

— prečo je v psychoterapii dôležitý prvý sen a fotografie z detstva

— ako nám hľadanie dobra pomáha zvládať životné ťažkosti

— ako veľmi je človek húževnatý a odhodlaný hľadať zmysel života

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

je popredný slovenský psychológ a súdny znalec špecializujúci sa na klinickú a forenznú psychológiu. Cestu k svojmu oboru si našiel prostredníctvom beletrie a po absolvovaní štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa na fakultu vrátil ako pedagóg. V súčasnosti tam pôsobí ako profesor klinickej psychológie. Neskôr pôsobil ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako súdny znalec sa už štyridsať rokov zameriava na posudzovanie páchateľov násilnej trestnej činnosti. Napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie a okrem učebných textov publikoval desiatky odborných štúdií a populárno-náučných kníh z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pôsobí naďalej ako klinický psychológ v súkromnej poradenskej praxi.

vstupenky: bit.ly/SmartTalkSK

Fotogaléria

Nájdi svoj film