O kine

Kino Hviezda bolo spustené do prevádzky v roku 1972. Na svoju dobu patrilo k najmodernejších v republike. Bolo to panoramatické kino so stereo zvukom. Premietali sa tu filmy všetkých formátov od klasických po panoramatické. Používali sa tu špeciálne premietacie prístroje, ktoré premietali filmy  aj so šírkou 70 mm, klasická šírka je 35 mm.


Kapacita kina bola 400 miesta na sedenie, sedačky boli klasické drvené, sklápacie. Kino bolo vybavené aj vzduchotechnikou  s ohrievaním, chladenie nebolo. Kino sa postupne modernizovalo. Klasické drevené sedadlá boli vyčalúnené, dorobili sa kvalitnejší zvuk.
V roku 2005 bola prevedená celková rekonštrukcia kina. Znížil sa počet sedadiel na 320 miest, ale sedačky boli vymenené za kvalitné, sedačkového typu. Vymenilo sa premietacie plátno za plastové, vymenila sa opona, na podlahu celého kina sa položil koberec. Pred premietacie plátno sa postavilo vyvýšené pódium, čím sa z jednoúčelovej kinosály stalo kino viacúčelové. Inštalovala sa klimatizácia do kinosály, čím sa podstatne zväčšil komfort pre návštevníkov.


Premietacie prístroje boli vymenené na novší typ. Kompletne sa vymenilo zvukové prehrávanie. Prešli sme na systém Dolby Digital EX, čo bol svojho času najkvalitnejší zvuk v slovenských kinách. Tým že sa v kinosále postavilo pódium, začala sa kinosála používať na výchovné koncerty a divadlá malých foriem pre  škôlky a pre školy, kinosála sa používa ako prednášková sála  pre vysokoškolákov i pre rôzne školenia. Nakoľko je premietareň vybavená videoprojektorom,  je možné usporiadať tu akcie s priamou projekciou  na premietacie plátno.
Centrum voľného času Kalokagatia tu poriadava súťaže v speve a v diskotancoch.
Kinosála sa prenajíma i na malé koncerty (Neckář, Plíhal, Kolegium muzikum a pod.)

Hlavnou náplňou naďalej ostáva premietanie filmov. Dramaturgiu má na starosti vedúci kina. Ten vyberá z ponuky filmových distribučných spoločností filmy a zaraďuje ich do programu. Samostatnou kapitolou filmového premietania je premietanie artových filmov vo filmovom klube NAOKO. Tu sa premietajú staršie filmy, resp. filmy, ktoré sa nedostanú do širšej distribúcie. V kine prebiehajú aj rôzne filmové festivaly, ktorých je kino  poriadateľom (mesiac talianskeho filmu, mesiac francúzskeho filmu, Noc v kine a pod.) resp. je spoluporiadateľom (Ekopopfil,  Jeden svet, Projekt 100 a pod.)

Fotogaléria

Partneri

Digitalizáciu kina Hviezda finančne podporil:Mediálni partneri:


 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi svoj film