Preukaz Filmového klubu:

Ako sa môžeš začleniť

 

Stať sa členom filmového klubu je jedna z najľahších vecí na celej planéte. Ľahšie je snáď iba dostať po papuli na zábave v Lošonci. Tu je teda podrobný návod ako na to.

 

 

 

Treba urobiť prvý krok a následne potrebný počet ďalších krokov z bodu A (miesto bydliska) do bodu B (kino Hviezda v Trnave). Nie je to nič ťažké. Prvý krok zvládne aj začiatočník a netreba na to žiadne špeciálne zručnosti. Pokročilejší môžu využiť automobil, prípadne prostriedok hromadnej prepravy osôb.

2. krok

V kine Hviezda vyhľadať pokladňu. Stačí k tomu iba primeranou silou otvoriť vchodové dvere a vybrať sa priamo do bufetu pred vami.

3. krok

V bufete sa nachádza spôsobilá osoba. Treba jej verbálne adresovať požiadavku na zakúpenie členského preukazu filmového klubu. Odporúčaná formulácia: "Dobrý večer (deň). Prosím si preukaz filmového klubu." Následne začne byť táto požiadavka vybavovaná.

4. krok

Platba za preukaz sa realizuje v hotovosti. Stačí mať pripravené mince, prípadne bankovky v nominálnej hodnote 5 €. V prípade vyššej hotovosti bude vydané. V prípade nižšej sa transakcia neuskutoční.

5. krok

Spôsobilá osoba vydáva preukaz. Blahoželáme! Úspešne si sa začlenil. Stávaš sa členom filmového klubu.

6. krok

Na vyznačené miesto v preukaze je potrebné napísať svoje meno a údaje, aby sa stal preukaz platným.

 

Dôležité upozornenie:

Preukaz je neprenosný! Nemyslí sa tým jeho hmotnosť ani to, že by musel byť uložený v trezore so šperkami po babičke. Myslí sa tým to, že členské výhody môže osobne využívať iba ten, koho meno je uvedené v preukaze.

 

 

 

Preukaz filmového klubu platí na celý kalendárny rok vo všetkých filmových kluboch na Slovensku. Nové preukazy sa predávajú od januára.

Člen získava:

1. Zvýhodnené vstupné na všetky predstavenia filmového klubu nielen v Trnave ale vo všetkých FK v SR, ČR a Poľsku.

2. Možnosť výhodnej akreditácie na niektoré filmové akcie (napr. MFF Bratislava).

3. Zľavu na nákup tovaru vo filmovej galantérii Klapka v Bratislave na Grösslingovej ulici.

3. Možnosť chodiť na dobré filmy v Trnave, pretože bez členov nemôže byť filmový klub.

Cena 5 € za preukaz sa členovi veľmi rýchlo vráti na zvýhodnenom vstupnom.

Nájdi svoj film