Preukaz Filmového klubu:

Ako sa môžeš začleniť do filmového klubu?

 
Stať sa členom filmového klubu je jedna z najľahších vecí na celej planéte. Ľahšie je snáď iba dostať po papuli na zábave v Lošonci. Tu je teda podrobný návod ako na to.

 

1. krok

Treba urobiť prvý krok a následne potrebný počet ďalších krokov z bodu A (miesto bydliska) do bodu B (kino Hviezda v Trnave). Nie je to nič ťažké. Prvý krok zvládne aj začiatočník a netreba na to žiadne špeciálne zručnosti. Pokročilejší môžu využiť automobil, prípadne prostriedok hromadnej prepravy osôb.

2. krok

V kine Hviezda vyhľadať pokladňu. Stačí k tomu iba primeranou silou otvoriť vchodové dvere a vojsť do vnútra. Pokladňa býva otvorené 1 hodinu pred každým predstavením.

3. krok

V pokladni sa nachádza spôsobilá osoba  Treba jej verbálne adresovať požiadavku na zakúpenie členského preukazu filmového klubu. Odporúčaná fomulácia: "Dobrý večer (deň). Prosím si preukaz filmového klubu." Následne začne byť táto požiadavka vybavovaná.

4. krok

Platba za preukaz sa realizuje v hotovosti. Stačí mať pripravené mince, prípadne bankovky v nominálnej hodnote 5 €. V prípade vyššej hotovosti bude vydané. V prípade nižšej sa transakcia neuskutoční.

5. krok

Pokladník vydáva preukaz. Blahoželáme! Úspešne si sa začlenil. Stávaš sa členom filmového klubu.

6. krok

Na vyznačené miesto v preukaze je potrebné napísať svoje meno a údaje, aby sa stal preukaz platným.

Dôležité upozornenie:


Preukaz je neprenosný! Nemyslí sa tým jeho hmotnosť ani to, že by musel byť uložený v trezore so šperkami po babičke. Myslí sa tým to, že členské výhody môže osobne využívať iba ten, koho meno je uvedené v preukaze.

 

Preukaz filmového klubu platí na celý kalendárny rok vo všetkých filmových kluboch na Slovensku. Nové preukazy sa predávajú od januára.

Člen získava:

1. Zvýhodnené vstupné na všetky predstavenia filmového klubu.

2. Možnosť výhodnej akreditácie na niektoré filmové akcie.

3. Zľavu na nákup tovaru vo filmovej galantérii Klapka v Bratislave na Grösslingovej ulici.

3. Dobrý pocit, že prispel na činnosť filmového klubu a Asociácie slovenských filmových klubov.

Chronickým frfľošom , ktorým sa zdá 5 € za preukaz priveľa odkazujeme, že po štyroch filmoch sa im táto suma vráti, pretože ju ušetria na vstupnom. Ročne pritom odohráme cca 80 výnimočných filmov. To už je z čoho vyberať.

Nájdi svoj film